Quoc hoi phe chuan bo nhiem 3 Tham phan Toa an nhan dan toi cao hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng các thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa được Quốc hội phê chuẩn. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc và Trần Hồng Hà.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

[Quốc hội thông qua công tác nhân sự và các nghị quyết quan trọng]

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Trần Hồng Hà có số phiếu hợp lệ 479; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 469 (bằng 97,5% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 6 (bằng 1,24% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phạm Quốc Hưng có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 403 (bằng 83,78% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 72 (bằng 14,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Ngô Hồng Phúc có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 451 (bằng 93,76% tổng số đại biểu Quốc hội); số phiếu không đồng ý 24 (bằng 4,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao với 441/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,49% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Trần Hồng Hà là Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Phạm Quốc Hưng hiện là Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Ông Ngô Hồng Phúc là Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội./.

 
Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)