Quy dinh moi ve doanh nghiep co phan hoa chua niem yet phai len UpCoM hinh anh 1Doanh nghiệp cổ phần hóa chưa niêm yết sẽ phải lên giao dịch trên sàn UpCoM, sau khi kết thúc đợt giao dịch chào bán 30 ngày . (Ảnh miinh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán mà đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều về hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

[Nhiều thách thức khi áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế]

Theo đó, Thông tư 13 quy định doanh nghiệp cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng chưa niêm yết trên các Sở Giao dịch chứng khoán sẽ phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, mà cụ thể là thị trường UpCoM.

Như vậy, sau khi kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, các công ty đại chúng chưa niêm yết chứng khoán sẽ phải đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM trong thời hạn là 30 ngày.

Điểm mới tại Thông tư 13 là bổ sung quy định doanh nghiệp cổ phần hóa khi nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ xem xét dựa trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là doanh nghiệp Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định theem các trường hợp doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp trong năm đăng ký giao dịch, ngoài báo cáo tài chính sẽ phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ với số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp.

Thông tư 13/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/5./.

Linh Chi (Vietnam+)