Quy định số 144-QĐ/TW: Căn cứ để chuẩn bị tốt công tác nhân sự

Quy định 144-QĐ/TW sẽ là kim chỉ nam để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đưa vào quy hoạch và giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới.

Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới đã nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh biên giới Điện Biên.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy, việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW là rất cần thiết và phù hợp trong giai đoạn cả nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Vì vậy, Quy định 144-QĐ/TW sẽ là kim chỉ nam để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ, đưa vào quy hoạch và giới thiệu bầu cấp ủy khóa mới.

Bộ Chính trị đưa ra quy định này để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, tự rèn luyện và bảo vệ mình trong bối cảnh hiện nay, khi những cám dỗ, cạm bẫy đang ngày càng thử thách đội ngũ cán bộ. Đây là một trong những công việc quan trọng mà mỗi cán bộ, đảng viên đều phải thấm nhuần, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ giữ chức vụ là người đứng đầu, cần phải có tinh thần tự giác nêu gương.

Quy định 144-QĐ/TW có tính chất toàn diện, đầy đủ, cụ thể và điều, khoản nào cũng rất quan trọng.

“Là cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi thấy nội dung thứ 3, Điều 5 rất phù hợp hợp và cần thiết với cán bộ Đoàn các cấp hiện nay, đó là “Khiêm tốn, cầu thị, giản dị; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác. Nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói, đã nói là làm.” Đây là những phẩm chất luôn cần có của mỗi cán bộ trẻ như chúng tôi,” Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy khẳng định.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt Quy định 144-QĐ/TW nhằm tạo nên sức lan tỏa to lớn trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội tỉnh Điện Biên, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp “vừa hồng, vừa chuyên,” “đủ tâm, đủ tầm,” “có đức, có tài,” “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,” thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng được sự kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng quan điểm trên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 144-QĐ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết, thể hiện tư duy đổi mới, bám sát tình hình, thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đề ra trong giai đoạn mới, đồng thời là căn cứ quan trọng để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Soi vào Quy định này sẽ giúp cán bộ, đảng viên tự sửa, tự hoàn thiện bản thân.

Căn cứ vào quy định, các cấp ủy Đảng sẽ quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên, cán bộ, tránh những vi phạm xảy ra.

Từ quy định này, quần chúng, nhân dân sẽ có cơ sở để ghi nhận những việc đảng viên, cán bộ đã làm được, cũng như góp ý những việc cần làm.

2.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ chỉ trì Hội nghị Triển khai Kế hoạch phát triển Đảng viên mới tại địa phương. (Ảnh minh họa: PV/TTXVN)

Ông Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: “Điều tôi tâm đắc nhất đó là nội dung thứ 2 trong Điều 1 là: “Tôn trọng, tin tưởng, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân.” Bởi vì, xuất phát từ thực tiễn địa phương, là huyện miền núi, biên giới, với hơn 96% đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 45% đồng bào theo tôn giáo, thì cán bộ, đảng viên cần gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân để kịp thời nắm tình hình trong nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân là rất quan trọng. Điều này còn góp phần làm ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần phát phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.”

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Để làm tốt vai trò này, ngoài đòi hỏi phải đủ đức, đủ tài, thì mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, làm để dân tin, dân phục, dân yêu.

Muốn vậy, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải biết kính dân, hiểu dân, không để xảy ra tình trạng cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho dân.

Còn theo Thượng tá Nguyễn Đức Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị nhằm hiện thực hóa hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Nội dung của Quy định số 144-QĐ/TW rất ngắn gọn, súc tích, cô đọng và cụ thể, được thể hiện trong 5 điều, nhưng đã bao hàm một cách toàn diện các nội dung quy định đối với người cán bộ, đảng viên phải thực hiện đối với nhân dân, với Đảng, với Tổ quốc cho đến các yêu cầu cụ thể về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

1.JPG
Thượng tá Nguyễn Đức Cảnh, Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Để Quy định 144-QĐ/TW được phổ biến sâu rộng và lan tỏa tới từng cán bộ, đảng viên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xác định được mục tiêu phấn đấu chung của tập thể và các cá nhân trong việc thực hiện các nội dung cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhất là khi xác định mục tiêu và nội dung đột phá cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa bàn nơi đơn vị đứng chân; đồng thời, có sự chỉ đạo thực hiện thống nhất từ trên xuống dưới.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị sẽ gắn việc thực hiện các nội dung trong Quy định 144-QĐ/TW với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, gắn liền các quy định này với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với công tác chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện những quy định này để tự đánh giá nhận rõ những mặt mạnh, những hạn chế trên mỗi nội dung.

Thông qua đánh giá ưu, khuyết điểm từng cá nhân để xác định mục tiêu phấn đấu và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí và làm căn cứ theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, các tổ chức, cấp ủy Đảng sẽ quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá đảng viên, cán bộ, tránh những vi phạm xảy ra trong giai đoạn tiếp theo và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện mới nảy sinh của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong quá trình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục