Quy định thi hành phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Các cấp, các ngành thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực ngân sách trung ương và địa phương, bảo đảm ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo.
Dự án thủy lợi được đầu tư bằng vốn ngân sách tại tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Dự án thủy lợi được đầu tư bằng vốn ngân sách tại tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều trong Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng áp dụng gồm bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Đầu tư công; tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025.

Các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 và Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021-2025 của cả nước, các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đây cũng là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Các cấp, các ngành thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công, tính toán hợp lý cơ cấu nguồn lực ngân sách trung ương và địa phương, bảo đảm ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo.

[Có 153 nhà thầu mua hồ sơ 3 dự án vốn đầu tư công cao tốc Bắc-Nam]

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết các nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của các ngành, lĩnh vực: Quốc phòng; an ninh và trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; khoa học, công nghệ; y tế, dân số và gia đình; văn hóa, thông tin; thể dục, thể thao; bảo vệ môi trường; các hoạt động kinh tế; hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị-xã hội; các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định chung và chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công cho các bộ, cơ quan trung ương; các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và các địa phương phải quán triệt thực hiện phân bổ vốn đầu tư tập trung, không phân tán, dàn trải, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; không để thất thoát, lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác thông tin, số liệu và mức vốn phân bổ cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm của bộ, cơ quan trung ương và địa phương quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục