Quy trình phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa trả lời về việc luân chuyển cán bộ đối với ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
Quy trình phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ảnh 1Ông Trương Quang Hoài Nam. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Liên quan đến chất vấn của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV về việc luân chuyển cán bộ đối với ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa trả lời về nội dung này.

Đối với những vi phạm và hình thức kỷ luật đối với ông Trương Quang Hoài Nam, trước khi được luân chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, căn cứ Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (nay là Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ) thì việc kỷ luật đối với ông Trương Quang Hoài Nam khi giữ chức Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Công văn số 7690/BCT-TCCB ngày 12/8/2014 của Bộ Công Thương về việc phê bình tập thể và cá nhân Cục Quản lý thị trường, có ghi: “Ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức Cục Quản lý thị trường năm 2013, với trách nhiệm là người đứng đầu đã để xảy ra sai phạm của một số cá nhân trong Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Quản lý thị trường năm 2013.” Đồng thời, sơ yếu lý lịch của ông Trương Quang Hoài Nam có ghi: “Kỷ luật: Không.”

[Cà Mau, Hòa Bình, Cần Thơ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm]

Việc luân chuyển cán bộ ở Trung ương về địa phương được thực hiện theo Thông báo số 146-TB/TW, ngày 4/10/2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh Phó Bí thư và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó ông Trương Quang Hoài Nam có trong danh sách luân chuyển cán bộ).

Thực hiện Quyết định số 1114-QĐNS ngày 3/3/2014 của Bộ Chính trị về việc điều động luân chuyển cán bộ, Công văn số 7378-CV/VPTW ngày 4/3/2014 của Văn phòng Trung ương về nhân sự luân chuyển đến Thành ủy Cần Thơ, theo đó, ngày 3/4/2014, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 8/4/2014 về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Quang Hoài Nam.

Ngày 15/4/2014, Bộ Nội vụ đã có Tờ trình số 1231/TTr-BNV, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam.

Đến ngày 24/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 602/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Quang Hoài Nam.

Như vậy, quy trình, thủ tục phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam là đúng theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục