Quyet dinh thay doi thanh vien cua Uy ban Quoc gia APEC 2017 hinh anh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 chủ trì một phiên họp của Ủy ban Quốc gia APEC 2017. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBQGAPEC2017 về việc thay đổi thành viên của Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã cử các ông sau đây làm thành viên: ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương thay ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

[Năm APEC 2017: Tầm nhìn và vị thế mới của Việt Nam]

Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ thay ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia APEC 2017./.
PV (TTXVN/Vietnam+)