Rà soát, xử lý vi phạm về sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 1169/TB-TTCP về kết quả kiểm tra liên quan khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Rà soát, xử lý vi phạm về sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ảnh 1Khu tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

“Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý , sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.”

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông báo số 1169/TB-CP về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường của Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa Thanh tra Chính phủ công bố ngày 22/7.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm về việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 chưa đúng quy định; phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố có sự sai sót về vị trí giới hạn theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

[Kiểm tra, đôn đốc các công việc liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm]

Theo Thông báo số 1169/TB-CP của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phổ Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với 2 bản đồ mà các cơ quan của Ủy ban Nhân dân Thành phố cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Võ Viết Thanh luu giữ và 2 bản đồ do các cơ quan của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ để xác định về ranh quy hoạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, căn cứ vào Bản đồ hành chính Quận 2 (nay thuộc thành phố Thủ Đức), trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT để khiếu nại về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thu Thiêm là không có cơ sở để xem xét giai quyết.

Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 có sự sai sót về vị trí giới hạn.

Mặc dù việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483/TB-TCT ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

“Việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và được công khai tại Thông báo số 1483/TB-TTCP chỉ có khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là Khu phố 1, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/1/1998 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc thành phần hồ sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nên đây không phải là cơ sở pháp lý để xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm,” Thông báo số 1169/TB-CP của Thanh tra Chính phủ nêu rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục