Sách giáo khoa của giáo sư Hồ Ngọc Đại tiếp tục bị loại ở vòng hai

Sách giáo khoa môn Đạo Đức của giáo sư Hồ Ngọc Đại đã bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 loại ở vòng 2, như vậy cả ba cuốn sách giáo khoa lớp 1 của ông đã bị loại khi thẩm định.
Sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Hôm nay, ngày 1/10, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã hoàn thành vòng hai thẩm định các bản thảo sách.

Theo đó, tổng số có 49 bản thảo ở 9 môn học được đề nghị thẩm định vòng 2 của ba nhà xuất bản, gồm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, môn Tiếng Việt 6 bản thảo; môn Toán 6 bản thảo; môn Đạo Đức 6 bản thảo; môn Tự nhiên-Xã hội 5 bản thảo; môn Giáo dục Thể chất 4 bản thảo; môn Nghệ thuật (Âm nhạc) 5 bản thảo; môn Nghệ thuật (Mĩ thuật) 5 bản thảo; Hoạt động trải nghiệm 6 bản thảo; môn Tiếng Anh 6 bản thảo.

Trong số 49 bản thảo này, có 38 bản thảo ở 9 môn học được đánh giá đạt và 11 bản thảo ở 6 môn học xếp loại không đạt.

[Thẩm định sách giáo khoa: Những kinh nghiệm từ Nhật Bản]

Các bản thảo không đạt gồm một bản thảo môn Tiếng Việt; một bản thảo môn Toán; ba bản thảo môn Giáo dục Thể chất; ba bản thảo Hoạt động trải nghiệm; hai bản thảo môn Tự nhiên - Xã hội; một bản thảo môn Đạo Đức.

Trong đó, bản thảo môn Đạo Đức do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên. Trước đó, bản thảo sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục và Toán lớp 1 công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng đã bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa lớp 1 loại ngay từ vòng một.

[Giáo sư Hồ Ngọc Đại và sách công nghệ giáo dục: Hơn 40 năm thăng trầm]

Kết thúc 2 vòng thẩm định, Ban tổ chức thẩm định sách giáo khoa sẽ họp để xem xét từng kết quả của hội đồng thẩm định, đồng thời, rà soát lại quy trình làm việc của hội đồng, nhận ý kiến phản hồi.

Trong tháng 10/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả chính thức về các bản thảo sách giáo khoa được phê duyệt.

Đối với những bộ sách được đánh giá ở mức "không đạt," các tổ chức, cá nhân nếu có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa có thể chỉnh sửa, xây dựng lại để tổ chức thẩm định như thẩm định lần đầu.

Dự kiến, tháng 11/2019, Bộ sẽ thông báo tiếp nhận các bản thảo sách giáo khoa để thẩm định lần 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục