Sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Tây Bắc

Sau khi sắp xếp, thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã. Trong khi đó, thành phố Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số một số xã.
Sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Tây Bắc ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc cùng Tây Bắc như: Lai Châu, Yên Bái.

Theo Nghị quyết số 866/NQ-UBTVQH14, tỉnh Lai Châu điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sùng Phài, huyện Tam Đường vào thành phố Lai Châu; điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu vào xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu.

Sau khi sắp xếp, thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã. Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn.

Huyện Phong Thổ sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Ma Li Chải, xã Sì Lở Lầu, có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 1 thị trấn.

[Thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã của 11 tỉnh]

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 1 thành phố; 106 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 94 xã, 5 phường và 7 thị trấn.

Theo Nghị quyết số 870/NQ-UBTVQH14, tỉnh Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ thuộc huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ.

Thị xã Nghĩa Lộ thành lập xã Nghĩa Lộ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ.

Huyện Văn Chấn thành lập thị trấn Sơn Thịnh trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Sơn Thịnh.

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, thị xã Nghĩa Lộ có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 4 phường và 10 xã.

Sau khi điều chỉnh, huyện Văn Chấn có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 3 thị trấn.

Thành phố Yên Bái điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Văn Tiến, xã Văn Phú, xã Phúc Lộc, xã Giới Phiên.

Sau khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 6 xã.

Huyện Yên Bình điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tích Cốc, xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng, xã Phú Thịnh.

Sau khi sắp xếp, huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn.

Huyện Văn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Hoàng Thắng, xã Xuân Ái, xã Yên Hưng, xã Yên Thái.

Sau khi sắp xếp, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.

Huyện Trấn Yên điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Minh Tiến, xã Y Can.

Sau khi sắp xếp, huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 01 thị xã và 1 thành phố; 173 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 150 xã, 13 phường và 10 thị trấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục