Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng, Trung tâm Sản xuất giống lúa lai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đứng chân tại huyện Ea Kar và huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có khả năng mở rộng diện tích sản xuất lúa lai tăng lên từ 4.500 đến 5.000ha, đảm bảo 70% nhu cầu sản lượng lúa lai thương phẩm cho cả nước.

Trước mắt, từ nay đến năm 2015, Trung tâm phấn đấu mở rộng diện tích sản xuất giống lúa bố mẹ tăng lên trên 104ha, năng suất đạt bình quân 1,8 tấn/ha, với sản lượng từ 187,2 tấn, chủ yếu các giống HYT 100, 108, 102, 103, 83, 106, Sin 6, Bayer 01...

Trung tâm cũng tăng diện tích sản xuất giống lúa F1, với quy mô 3.300 ha (trong 4 năm), với năng suất đạt bình quân 3,5 tấn/ha và đạt sản lượng 11.500 tấn (loại giống như sản xuất giống bố mẹ) với tiêu chuẩn, chất lượng cao, phục vụ sản xuất lúa lai thương phẩm đại trà cho các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ.

Trung tâm cũng hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống lúa bố mẹ nguyên chủng (gồm 6 tổ hợp: HYT 100, 108, 102, 103, 83,106) và các giống lúa lai F1 (gồm 12 tổ hợp: HYT 100, 108, 102, 103, 83, 106, Sin6, Bayer 01, LC 25, TH 3-3, BiO 404, VT 404). Trung tâm tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật (nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng), đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất giống lúa nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, cung cấp hạt giống lúa lai F1 cho xã hội.

Huyện Ea Kar và huyện Krông Pắk có độ cao trung bình so với mặt nước biển từ 450 đến 490 mét, nhiệt độ trung bình trong vụ Đông-Xuân từ tháng 12 đến đầu tháng 4 khoảng 19 độ đến 32 độ C, đất đai, thổ nhưỡng, điều kiện nguồn nước...rất thuận lợi cho quá trình phát triển cây lúa lai F1. Giai đoạn từ năm 2010 đến 2012, Trung tâm đã có tổng diện tích sản xuất lúa lai F1 là 1.068,5ha, với năng suất bình quân 2 tấn thóc/ha, với sản lượng 2.070,5 tấn, trong đó, các giống được tập trung sản xuất là Bắc ưu 903, Nhị ưu 838, BiO 404, TH 3-3, HYT 108, Bayer 01, HYT 100, Sán ưu 99..../.

Quang Huy (TTXVN)