Sẽ hủy kết quả toàn bộ các bài thi của thí sinh bị đình chỉ thi THPT

Theo Thông tư 08 của Bộ GD-ĐT, thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và toàn bộ kết quả các bài thi đều bị hủy.
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Than Uyên, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh minh họa: (Quý Trung/TTXVN)
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Than Uyên, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ảnh minh họa: (Quý Trung/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học Phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định chặt chẽ hơn liên quan đến việc bảo quản đề thi, bài thi, khu vực chấm thi, chấm phúc khảo…

Cụ thể, đề thi phải bảo quản trong hòm, tủ hay két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ 24 giờ/ngày. Chìa khóa do Trưởng ban vận chuyển, bàn giao đề thi giữ.

Trưởng ban vận chuyển, bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ và bàn giao chìa khóa các thùng, hòm chứa đề thi cho các Trưởng Điểm thi.

Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày; phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ.

Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày; có một cán bộ của trường đại học, cao đẳng làm nhiệm vụ tại Điểm thi (Phó Trưởng Điểm thi hoặc thư ký) trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi.

Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng của cán bộ trường đại học, cao đẳng được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi sau.

[Kiểm tra cuối kỳ sẽ thực hiện tại trường khi học sinh đi học trở lại]

Về chấm thi, việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 2 khu vực. Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày.

Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận, nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau.

Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

Cũng theo Thông tư 08, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm theo quy định của Quy chế này.

Thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần chấm thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi môn đó và theo chỉ đạo của Trưởng ban Chấm thi.

Mỗi bài thi chấm kiểm tra được một cán bộ chấm kiểm tra theo quy trình chấm lần chấm thứ nhất.

Liên quan đến phúc khảo bài thi, phải tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi, số tờ của từng bài thi hiện có trong túi; dán kín số phách cũ trên bài thi và đánh phách mới; bàn giao các túi bài thi đã được đánh phách mới cho Ban Phúc khảo bài thi tự luận.

Cán bộ đánh phách phải được cách ly tuyệt đối từ khi thực hiện nhiệm vụ đánh phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

Việc giao nhận bài thi giữa Ban Thư ký Hội đồng thi, Ban Phúc khảo bài thi tự luận thực hiện theo đúng quy định.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo trở lên; có sự giám sát của cán bộ thanh tra.

Thí sinh bị đình chỉ thi, phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi; ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục