Số cử tri Nhật Bản bỏ phiếu sớm 5 ngày đầu giảm

Số cử tri đi bỏ phiếu sớm đã giảm 17% so với con số 3.055.634 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm cùng kỳ trong cuộc bầu cử hạ viện năm 2009.
Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Nội vụ và Viễn thông Nhật Bản, đã có tổng số 2.549.501 cử tri đi bỏ phiếu sớm tại các khu vực bầu cử trực tiếp trong năm ngày đầu tiên của giai đoạn bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử chính thức 16/12.

Như vậy, số cử tri đi bỏ phiếu sớm đã giảm 17% so với con số 3.055.634 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm cùng kỳ trong cuộc bầu cử hạ viện năm 2009.

Số cử tri đi bỏ phiếu sớm trong năm ngày qua (tính đến ngày 10/12) chiếm 2,44% tổng số cử tri đủ tư cách bỏ phiếu của Nhật Bản.

Một nhân viên Bộ Nội vụ và Viễn thông cho rằng thời tiết xấu ở một số khu vực có thể đã ảnh hưởng đến số người đi bỏ phiếu.

Đây là lần thứ ba chế độ bầu cử sớm được áp dụng cho những cử tri không thể tới các địa điểm bầu cử vào ngày bỏ phiếu chính thức vì những lý do riêng.

Trong cuộc bầu cử hạ viện năm 2009, 13,98 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Việc bỏ phiếu sớm sẽ được chấp nhận cho tới ngày 15/12.

Chính phủ Nhật Bản không yêu cầu các ủy ban bầu cử cấp tỉnh phải báo cáo số cử tri bỏ phiếu sớm cho các khu vực bầu cử theo tỷ lệ ủng hộ các đảng phái./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục