Chiều 8/11, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, kết luận phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc về lĩnh vực thông tin-truyền thông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, có 43 đại biểu đặt câu hỏi, 12 đại biểu tranh luận và còn 30 đại biểu đăng ký nhưng chưa có thời gian đặt câu hỏi tại hội trường.

Với những chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng trả lời bằng văn bản cho các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phiên chất vấn, trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, sâu sắc, trách nhiệm, có tính xây dựng, thực tiễn cao và đã tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề. Đây là lần thứ hai lĩnh vực thông tin và truyền thông được đưa ra chất vấn trong nhiệm kỳ này nhưng với Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là lần đầu tiên được đăng đàn.

Mặc dù mới nhận nhiệm vụ được hơn 1 năm nhưng với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Bộ trưởng đã nắm chắc tình hình, thực trạng những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

Phần trả lời của Bộ trưởng ngắn gọn, mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắn nhận trách nhiệm, có những giải pháp cho tương lai tương đối cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông là nội dung có tính chất đặc thù, là những vấn đề mang tính thời sự, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, gắn với đời sống chính trị, văn hóa-xã hội, đời sống kinh tế, cuộc sống của từng người dân và đang có nhiều bất cập trong thực tiễn.

Vấn đề hôm nay có những nội dung đã được nêu trong Nghị quyết chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, tuy nhiên, trong triển khai thực hiện chưa đáp ứng so với yêu cầu, nhất là trong điều kiện sự bùng nổ của công nghệ thông tin nên nhiều đại biểu tiếp tục chất vấn, tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai hiệu quả các giải pháp, khắc phục hạn chế, tồn tại của lĩnh vực thông tin và truyền thông để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các quy định của Luật Báo chí, Kế hoạch sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, bảo đảm phát huy yêu cầu, mục đích đề ra; quản lý chặt chẽ hoạt động của các tạp chí điện tử đúng quy định của pháp luật, phân định rõ tính chất chuyên ngành, định kỳ của tạp chí, không để xảy ra việc “báo hóa” tạp chí...

Các cơ quan tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát chặt chẽ các điều kiện cấp phép trong lĩnh vực báo chí; xử lý nghiêm các phóng viên có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận; có giải pháp để hỗ trợ hình thành nền tảng truyền thông xã hội trong nước phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền.

Các bộ, ngành tiếp tục có các biện pháp hữu hiệu để làm tốt công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt là thông tin trên mạng xã hội, phát huy mặt tốt và hạn chế mặt xấu của loại hình, phương tiện thông tin này; rà soát, hoàn thiện quy định về an ninh mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng; chủ động phối hợp, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong việc xử lý các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc; thông tin mạo danh, tin giả, có các giải pháp để ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, quảng cáo không đúng sự thật, các game đánh bạc trên mạng, phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm trên không gian mạng...

Các đơn vị có các giải pháp về kỹ thuật nâng cao trách nhiệm của nhà mạng để xử lý sim rác, tin nhắn rác, các cuộc gọi rác; khẩn trương ban hành bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; triển khai Trung tâm tiếp nhận thông tin xấu, sai trên mạng và có các giải pháp cụ thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đồng thời trang bị kỹ năng sử dụng thông tin trên mạng, nhất là các hoạt động giáo dục trong gia đình trong nhà trường và cũng cần có biện pháp hiệu quả để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các đơn vị tăng cường hỗ trợ để hình thành các mạng xã hội Việt Nam đủ mạnh, hướng dẫn hỗ trợ để người Việt tiếp cận dễ với mạng xã hội trong nước; có chính sách hỗ trợ để phát triển các doanh nghiệp số, kinh tế số, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các bộ, ngành xây dựng chiến lược phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu; xây dựng Trung tâm cơ sở dữ liệu Quốc gia dùng chung kết nối giữa các địa phương và các bộ, ngành để làm tốt công tác chia sẻ dữ liệu kết nối.../.

Hạnh Quỳnh-Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)