Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE).

Lý do là Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008, 2009 nhưng không hợp nhất toàn bộ các công ty con theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định, ở trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của một tổ chức khác thì nội dung công bố thông tin về báo cáo tài chính năm bao gồm Báo cáo tài chính của công ty đại chúng (công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật kế toán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành với số tiền 70 triệu đồng theo quy định  về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết đến thời điểm 31/3/2010, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (công ty mẹ) có các công ty con là Công ty Cổ Phần Trường Thành, Công ty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Trường Thành (Đắk Lắk 2), Công ty Cổ Phần Công nghiệp Gỗ Trường Thành và Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Trường Thành (Bình Dương 2)./.