Ngày 21/7, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HoSE) công bố Báo cáo tài chính quý 2, trong đó ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.379 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 651,7 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 85,5% và 172,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, SSI dự kiến chi trên 600 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phiếu) vào ngày 31/7. Trước đó, công ty này cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 16% trong tháng Tư.

Về hoạt động kinh doanh, các lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ và đầu tư đóng góp chính vào cơ cấu tổng doanh thu. Kết quả 6 tháng của năm, SSI đạt doanh thu (công ty mẹ) 2.355 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 667 tỷ đồng và ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng là 660 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2019 và đạt 76% kế hoạch cả năm 2020.

Theo đại diện SSI, thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh mẽ trong quý 2, thanh khoản toàn thị trường tăng trên 40% so với quý 1. Theo đó, VN-Index đã tăng trên 25% so với mức đáy của thị trường (cuối tháng 3/2020) và giúp Việt Nam được đánh giá là thị trường phục hồi mạnh nhất thế giới. Trên thị trường, SSI tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới với 14,13% tại sàn HoSE và 7,63% trên sàn HNX./.