Su dung hang nghin ty dong von vay ODA cho chi thuong xuyen hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau kiểm toán đánh giá việc quản lý, sử dụng vốn ODA giai đoạn 2015-2017 cho thấy, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo về công tác năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan chức năng đã chỉ ra không ít hạn chế, bất cập, thiếu sót trong quản lý, sử dụng vốn vay ODA.

[Sau kiểm toán, giá trị hợp đồng của 3 dự án BT bằng… 39% ban đầu]

Đơn cử như việc giao kế hoạch vốn ODA chưa sát thực tế, chưa theo thứ tự ưu tiên, không đúng quy định.

Một số dự án được đề xuất chưa thực sự cần thiết, không phù hợp với thực tế, dẫn đến chậm triển khai hoặc không thực hiện được những nội dung chính của dự án. Cơ quan kiểm toán đã phải rà soát, điều chỉnh nguồn vốn gần 2.126 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương sử dụng vốn vay ODA trên 5.435 tỷ đồng chi thường xuyên chưa phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ.

Ở hướng khác, Kiểm toán Nhà nước đã đánh giá công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2017.

Sau kiểm toán, cơ quan chức năng đánh giá, việc hoàn thuế chưa đúng quy định cho các dự án BT, dự án đầu tư mở rộng, đầu tư đã đi vào hoạt động, dự án còn vi phạm pháp luật về đầu tư.

Ngoài ra, có tình trạng hoàn thuế cho các hàng hóa dịch vụ xuất khẩu chưa đủ điều kiện, hoàn thuế cho doanh nghiệp không lưu trữ sổ sách kế toán, không phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Từ đó, cơ quan kiểm toán đã kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 97 tỷ đồng và kiến nghị khác hơn 1.257 tỷ đồng./.
Xuân Dũng (Vietnam+)