Sửa đổi, bổ sung một số điều về cho vay lại vốn vay ODA

Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.
Sửa đổi, bổ sung một số điều về cho vay lại vốn vay ODA ảnh 1(Ảnh minh họa: Trung Tuyến/TTXVN)

Ngày 15/7, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 184/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Nghị định).

Theo Thông báo này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Nghị định theo hướng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về tỷ lệ cho vay lại đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi.

[Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn vay ODA]

Đối với một số chương trình, dự án liên quan phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu của một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà Chính phủ cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 1/4/2021 sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại, nhưng không thấp hơn 10%.

Tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị định, quy định tỷ lệ cho vay lại đối với các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo cơ chế tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư áp dụng theo quy định tại Nghị định này.  

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục