ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 3 năm 2022 – Sun Life Hong Kong Limited (“Sun Life Hong Kong”) giành được 2 giải thưởng lớn (là Nhà tài trợ của năm và Đơn vị Trung gian của năm) tại lễ trao Giải thưởng Nhà cung cấp Mandatory Provident Fund – MPF (tạm dịch Quỹ Bảo trợ bắt buộc) năm 2021 của BENCHMARK.

Giải thưởng Benchmark “Nhà tài trợ của năm” công nhận các Nhà tài trợ MPF đã thể hiện sự xuất sắc trong thiết kế sản phẩm của họ, lựa chọn người quản lý quỹ, cấu trúc chi phí và sự tham gia. Còn giải thưởng Benchmark “Đơn vị Trung gian của năm” công nhận các trung gian của MPF xuất sắc về kiến ​​thức sản phẩm, công nghệ áp dụng, xây dựng mối quan hệ và kỹ thuật tiếp thị tốt hơn những kỹ thuật khác trong ngành.

Công ty Sun Life Hong Kong giành được tổng cộng 9 giải thưởng ở các hạng mục khác nhau từ BENCHMARK, bao gồm giải thưởng Nhà tài trợ, giải thưởng Người được ủy thác và giải thưởng MPF hàng đầu như được giới thiệu dưới đây:

Giải thưởng Lớn (Grand Award)

Nhà tài trợ của năm

Giải thưởng đơn vị trung gian của năm

TỐT NHẤT TRONG HẠNG MỤC

Giải thưởng Nhà tài trợ – Giải thưởng Giáo dục nhà đầu tư

Giải thưởng Nhà tài trợ – Giải thưởng Hỗ trợ trung gian

Giải thưởng Quỹ MPF hàng đầu – Vốn Hồng Kông

Giải thưởng Quỹ MPF hàng đầu- Phong cách sống (từ hơn 20 đén 40% vốn chủ sở hữu)

Giải thưởng Quỹ MPF hàng đầu- Phong cách sống (từ hơn 40 đén 60% vốn chủ sở hữu)

Giải thưởng Quỹ MPF hàng đầu- Phong cách sống ( từ hơn 60 đén 80% vốn chủ sở hữu)

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Giải thưởng cho người được ủy thác – Dịch vụ thành viên.

Bà Rainbow Pan, Tổng giám đốc Khối Quản lý tài sản và Lương hưu của Sun Life Hong Kong Limited, phát biểu: “Thật vinh dự khi chisng tôi được nhận Giải thưởng Nhà tài trợ của năm và Đơn vị trung gian của năm tại lễ trao Giải thưởng MPF năm 2021 của BENCHMARK. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực trong giáo dục nhà đầu tư, hỗ trợ trung gian và trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số cao được ngành công nhận và đánh giá cao. Điều này sẽ khuyến khích chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa để làm sâu sắc thêm cam kết của chúng tôi đối với sự cải thiện thịnh vượng chung của tầng lớp lao động Hồng Kông”.

Nguồn: Các giải thưởng MPF năm 2021 của BENCHMARK (https://www.benchmark.today/mpf-awards/).

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin vè Sun Life

Sun Life là tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp bảo hiểm, tài sản và quản lý tài sản cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Sun Life có hoạt động tại một số thị trường trên thế giới, bao gồm Canada, Mỹ, Vương quốc Anh, Ireland, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sun Life có tổng tài sản được quản lý là 1.440 tỷ dollar Canada. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. có cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán Toronto – TSX (Canada); NYSE – New York (Mỹ) và PSE – Philippines, với mã chứng khoan: SLF. Sun Life Financial Inc. là công ty mẹ của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun của Canada. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Hong Kong là công ty con thuộc sở hữu của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun của Canada.

#SunLife

Giang Tran