Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ IV 2015 đã diễn ra sáng 28/9.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những thành tích cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Thành phố Đà Nẵng đã có những chủ trương năng động, sáng tạo; chính sách dài hơi trong phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua của Đà Nẵng trong 5 năm qua đều có mục tiêu, chương trình cụ thể của từng năm và từng đợt, có những chủ đề rõ ràng...

Với những kết quả đã đạt được, Đà Nẵng khẳng định tài nguyên lớn nhất mà thành phố đang sở hữu, phát huy và dựa vào đó để phát triển là nguồn lực con người, kế đến là tài nguyên biển...

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng thành phố sẽ phát triển một cách toàn diện, vượt qua các mục tiêu, giải pháp đã đề ra để sớm xây dựng Đà Nẵng thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của khu vực; sớm chuyển từ thành phố đô thị truyền thống sang đô thị thông minh...

Với chủ đề “Năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh,” công tác thi đua, khen thưởng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020 tập trung thực hiện tốt việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tạo động lực cho mọi cá nhân, tập thể hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào thi đua yêu nước với phương châm tiếp tục tăng cường đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ thành phố Đà Nẵng, 20 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tại đại hội, 40 tập thể và 222 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố./.