Tang truong tin dung cua Agribank tang 12,1% so voi cuoi nam 2016 hinh anh 1Giao dịch tại Agribank. (Nguồn: TTXVN)

Báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho thấy, trong 9 tháng qua, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tích cực, tăng khoảng 12,1% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,6%).

Huy động vốn 9 tháng đầu năm tăng trưởng khá, ước tăng 10,8% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%).

Nguồn vốn huy động đạt trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 82%; tổng dư nợ đạt 813.000 tỷ đồng trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng 73,9% tổng dư nợ, cao hơn chỉ tiêu đề ra, cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 31,2%.

[Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi vốn trung và dài hạn]

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank có những chuyển biến tích cực, đạt 71% kế hoạch năm. Có 8/9 nhóm dịch vụ tăng trưởng, trong đó nhóm E-Banking và dịch vụ thẻ tăng trưởng cao.

Từ nay đến cuối năm, Agribank tập trung thực hiện các giải pháp về huy động vốn; đẩy mạnh phương pháp cho vay qua tổ nhóm, kết hợp với Ủy ban Nhân dân, Hội nông dân, Hội phụ nữ, cho vay qua tổ lưu động. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2022 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thí điểm triển khai thực hiện Nghị quyết 42./.
Thúy Hà (Vietnam+)