Thái Bình sẽ bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã

Đơn vị bầu cử số 6, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, đơn vị bầu cử số 5, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư và đơn vị bầu cử số 6, xã Hà Giang, huyện Đông Hưng sẽ tiến hành bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã.
Thái Bình sẽ bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ảnh 1Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 4 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 30/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình tổ chức họp đánh giá, thống nhất về tình hình, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, đánh giá tỉnh đã tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, khách quan, đảm bảo chất lượng. Cuộc bầu cử được triển khai trong bối cảnh rất đặc biệt, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, triệt để sự lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ đặt ra, góp phần vào thành công chung về bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

Số cử tri của tỉnh Thái Bình đi bầu cử cao, cao hơn nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh phản ánh rõ sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri toàn tỉnh trong Ngày Bầu cử.

[Ngày Bầu cử đã diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định]

Tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Ở cấp xã, tỉnh Thái Bình bầu còn thiếu 115 đại biểu so với số đại biểu ấn định được bầu, nhưng theo quy định, tỉnh chỉ phải bầu thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã ở 3 đơn vị bầu cử ở 3 huyện.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chỉ đạo ngay sau kỳ họp này, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, xác nhận tính đúng đắn, chính xác và hoàn thiện các tài liệu, các thủ tục, biên bản, trình Ủy ban Bầu cử tỉnh ký và gửi Hội đồng Bầu cử Quốc gia đảm bảo thời gian quy định.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và xác nhận kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp này, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình khẩn trương hoàn thiện biên bản gửi các cơ quan truyền thông công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với 62 đại biểu trúng cử.

Đối với kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, Sở Nội vụ tỉnh hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện về trình tự, thủ tục xác nhận kết quả bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Đối với 3 huyện có đơn vị bầu cử thêm đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cần tập trung chỉ đạo, bầu đúng, bầu đủ theo quy định...

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình, cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh đã diễn ra an toàn. Công tác bảo vệ an ninh chính trị trong khu vực bỏ phiếu và trong tỉnh được giữ vững ổn định. Tình hình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực bỏ phiếu đều đảm bảo theo quy định.

Trước 7 giờ ngày 23/5/2021, các khu vực bỏ phiếu trong tỉnh hoàn tất các công việc chuẩn bị, các cử tri tập trung tại các khu vực bỏ phiếu vui mừng, phấn khởi, nghiêm túc tham gia đi bỏ phiếu bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng Luật bầu cử và các quy định về bầu cử...

Từ khi khai mạc đến khi các Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, tình hình cử tri tham gia bỏ phiếu diễn ra bình thường, liên tục, không bị gián đoạn.

Các điều kiện, cơ sở vật chất được bảo đảm đầy đủ phục vụ tốt cho các tổ chức phụ trách bầu cử làm nhiệm vụ; tình hình giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết thuận lợi, thông suốt không làm ảnh hưởng trong ngày bỏ phiếu.

Kết quả, tỉnh Thái Bình đã có 1.305.081/1.311.639 cử tri bỏ phiếu, đạt 99,5%. Tất cả 1.823 Tổ bầu cử của tỉnh tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu đúng thời gian quy định và mở hòm phiếu ngay sau khi kết thúc bầu cử. Trong đó, có 541 khu vực bỏ phiếu số cử tri đi bầu đạt 100%; 23 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu đạt 100%.

Tỉnh Thái Bình đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, 62 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 312 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần.

Đối với cấp xã, tỉnh Thái Bình đã bầu được 6.465 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, bầu còn thiếu 115 đại biểu so với số đại biểu được ấn định bầu.

Tỉnh Thái Bình có 3 đơn vị bầu cử sẽ tiến hành bầu cử thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã thuộc 3 huyện, gồm: đơn vị bầu cử số 6, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ bầu thêm 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 5, xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư) bầu thêm 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 6, xã Hà Giang (huyện Đông Hưng) bầu thêm 1 đại biểu.

Tỉnh Thái Bình không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% số cử tri đi bầu và không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Việc bầu cử thêm 5 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Bình đã ấn định vào Chủ nhật, ngày 6/6/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục