Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: PA)

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận đăng trên báo The Observer của Anh ngày 3/4 cho thấy những người ủng hộ nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hiện chiếm tỷ lệ 43%, cao hơn 4% so với phe muốn ở lại EU. Trong khi đó, khoảng 18% số người được hỏi nói họ chưa quyết định và 1% từ chối trả lời.

Theo cuộc thăm dò trên, trong nhóm cử tri độ tuổi từ 18-34, có 53% số người được hỏi nói họ ủng hộ Anh ở lại EU so với 29% có suy nghĩ ngược lại. Nhưng chỉ có 52% trong độ tuổi này cho biết họ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu.

Trong nhóm cử tri độ tuổi từ 55 trở lên, tỷ lệ ủng hộ rời khỏi EU cao hơn rất nhiều và đây cũng là nhóm cử tri có tỷ lệ chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu cao hơn.

Khoảng 54% số cử tri trên 55 tuổi nói họ muốn nước Anh rời khỏi EU trong khi chỉ có 30% muốn ở lại.

Và trái ngược với nhóm cử tri trẻ, có tới 81% số cử tri trên 55 tuổi khẳng định họ sẽ đi bỏ phiếu./.