Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chi phí dành cho các chương trình giáo dục và bảo hiểm y tế tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng khá mạnh.

Báo cáo của Bộ Tài chính công bố ngày 12/8 cho biết, trong tháng 7 tổng thu ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ đạt 225,5 tỷ USD - tăng 11 tỷ USD, tương đương 5%, so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó tổng chi ngân sách trong tháng là hơn 374,7 tỷ USD - tăng 66 tỷ USD, tương đương 21%.

Như vậy, cán cân thu chi ngân sách của chính phủ liên bang trong tháng 7 bị thâm hụt 149,2 tỷ USD - tăng gần 55 tỷ USD, tương đương 58%, so với mức thâm hụt 94,6 tỷ USD cùng kỳ 2014 và cao hơn mức dự kiến 132 tỷ USD của các chuyên gia.

Một nguyên nhân làm tăng mức chênh lệch cán cân thu chi ngân sách là việc chính phủ phải trang trải khoản phúc lợi y tế và giáo dục 42 tỷ USD vào cuối tháng 7 thay vì trả trong tháng 8/2015.

Tổng thu ngân sách của chính phủ Mỹ trong 10 tháng đầu tài khóa 2015, tính từ tháng 10/2014, là 2.675 tỷ USD - tăng 8% so với cùng kỳ tài khóa 2014.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách trong 10 tháng là 3.140 tỷ USD - tăng 6,9%. Như vậy, trong 10 tháng đầu tài khóa 2015, tổng mức thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang Mỹ là 465 tỷ USD - tăng 1,1% so với cùng kỳ tài khóa 2014.

Bất chấp mức tăng trong tháng 7, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt cán cân thu chi ngân sách của chính phủ Mỹ trong cả tài khóa 2015 chỉ ở mức 425 tỷ USD, tiếp tục giảm mạnh so với mức thâm hụt 483,3 tỷ USD trong tài khóa 2014 và 679,5 tỷ USD trong tài khóa 2013.

Mức thâm hụt dự kiến 425 tỷ USD của tài khóa 2015 là thấp nhất kể từ năm 2007.

Mặc dù trong vài năm qua mức thâm hụt ngân sách tiếp tục đà giảm, song tổng khoản nợ của Mỹ hiện đã ở mức 18.100 tỷ USD, sắp "chạm" trần nợ Quốc hội cho phép./.