Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn an ninh mạng

Ban Chỉ đạo tập trung nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành bộ đi đầu về chuyển đổi số.
Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn an ninh mạng ảnh 1(Ảnh minh họa: Mỹ Phương/TTXVN)

Ngày 27/1, theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng của Bộ đã được thành lập theo quyết định 91/QĐ-BTTT.

Quyết định này thay thế Quyết định 62/QĐ-BTTT (ngày 16/1/2019) về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Phó trưởng Ban là Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Thành Phúc. Ngoài Trưởng ban và Phó Trưởng ban, Ban Chỉ đạo còn có 7 Ủy viên thường trực và 22 Ủy viên.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tập trung nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành bộ đi đầu về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

[Công bố 3 nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí]

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Bộ; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Bộ.

Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Bộ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng quốc gia cũng như thực hiện các công tác sơ kết đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Thông tin là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục