Thành lập Ban Chỉ đạo xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt đề cương, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn (kiêm Tổng thư ký); một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; một Thứ trưởng Bộ Tài chính; một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; một Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; một lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt đề cương, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015); các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp tư liệu, tài liệu và thông tin về tổ chức và hoạt động của Chính phủ khi Ban Chỉ đạo có yêu cầu; chỉ đạo Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tổ chức, triển khai việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý và bố trí kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học theo quy định để thực hiện Đề án theo đúng kế hoạch biên soạn và xuất bản do Ban Chỉ đạo phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục