Theo thông tin từ Ban vận động ngày 11/8, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (viết tắt là VBMA) sẽ đại hội thành lập và chính thức ra mắt vào 14/8 tại Hà Nội.

Được "nâng cấp" từ Diễn đàn Thị trường Trái phiếu, VBMA sẽ có vai trò cao hơn trong việc liên kết các thành viên cũng như tham gia vào việc xây dựng các quy định, khung khổ pháp lý để thúc đẩy thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển lành mạnh.

Đặc biệt, VBMA sẽ xây dựng đường cong lãi suất chuẩn trên thị trường trái phiếu Việt Nam, tạo chuẩn mực cho hoạt động giao kinh doanh trái phiếu ở thị trường trong nước cũng như giới thiệu và áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất phù hợp vào thị trường Việt Nam.

Hiệp hội sẽ tiến hành xây dựng bộ quy tắc đạo đức và cách thức ứng xử trong hoạt động giao dịch trái phiếu giữa các thành viên trên thị trường; cung cấp các chương trình đào tạo chuẩn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của các thành viên thị trường về hoạt động của thị trường trái phiếu đồng thời làm cầu nối giữa các cơ quan quản lý với các thành viên thị trường.

Bước đầu, Hiệp hội có 58 thành viên tham gia, trong đó có 34 hội viên chính thức là các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài chính... trong nước và 24 hội viên liên kết (là các định chế tài chính 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh hoạt động tại Việt Nam)./.
Anh Quân (Vietnam+)