Thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu 1 làng nghề và 3 nghề truyền thống

Hà Nội công nhận 3 danh hiệu “Nghề truyền thống” đối với nghề: Sản xuất các sản phẩm từ Cốm phố Hàng Than, Đúc đồng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch và nghề làm Diều sáo Làng Bá Dương Nội, huyện Đan Phượng.

Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)
Sản phẩm của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc Công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” và “Nghề truyền thống Hà Nội.”

Quyết định công nhận 01 danh hiệu “Làng nghề Hà Nội” đối với làng nghề mộc Vạn An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, đồng thời, thành phố Hà Nội cũng công nhận 03 danh hiệu “Nghề truyền thống Hà Nội” đối với các nghề: Sản xuất các sản phẩm từ Cốm phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực và Đúc đồng Ngũ Xã, phường Trúc Bạch thuộc quận Ba Đình; Nghề làm Diều sáo Làng Bá Dương Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Mỗi làng, nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề Hà Nội,” “Nghề truyền thống Hà Nội” được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu và được hỗ trợ 6.000.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ trích từ ngân sách đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Hà Nội giao Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, các làng nghề, nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục