Thanh pho Ho Chi Minh thu ngan sach nha nuoc tang 9,88% hinh anh 1Một góc trung tâm quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 30/9, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 9 tháng năm 2018 là 269.168 tỷ đồng, đạt 71,44% dự toán, tăng 9,88% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 174.431 tỷ đồng, đạt 68,08% dự toán, tăng 12,97% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 17.844 tỷ đồng, đạt 141,96% dự toán, tăng 46,53% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 76.800 tỷ đồng, đạt 71,11% dự toán, giảm 2,03% so cùng kỳ.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện là 39.694 tỷ đồng, đạt 45,7% dự toán, tăng 8,53% so cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển 15.073 tỷ đồng, đạt 41,68% dự toán, chi thường xuyên 22.261 tỷ đồng, đạt 60,99% dự toán.

[Thu ngân sách 8 tháng tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái]

Để có kết quả trên, trong thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhằm ổn định sản xuất để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ngành thuế nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; đồng thời tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế thành phố tăng cường rà soát, xác định và phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời và tiến hành các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Qua đó, phấn đấu đến ngày 31/12/2018 đạt mục tiêu tổng nợ thuế không vượt quá 4% so tổng thu ngân sách năm 2018.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Sở Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp về huy động vốn như phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, triển khai thủ tục tiếp nhận khoản vay Hỗ trợ Chính sách phát triển cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (Chương trình DPO); đề xuất hình thành các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trẻ; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp…

Để tăng cường kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao các cơ quan chức năng phân loại, sắp xếp các dự án để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2018; đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Mặt khác, thành phố kiên quyết điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng hoàn thành; xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó.

Trong năm 2018, Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách cho Thành phố Hồ Chí Minh là 376.780 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 256.210 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.570 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.000 tỷ đồng.

Như vậy, trung bình mỗi ngày thành phố phải thu 1.203 tỷ đồng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu. Tổng chi ngân sách địa phương 86.866 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 36.500 tỷ đồng, số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận-huyện 12.519 tỷ đồng./.

Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)