Thu ngân sách Nhà nước đạt 399.400 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán

Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm đạt 399.400 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán; trong đó ngân sách Trung ương ước đạt 25,2% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 21,7% dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu của hai tháng ước đạt 33.800 tỷ đồng và bằng 16,6% dự toán. (Ảnh: Vietnam+)
Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu của hai tháng ước đạt 33.800 tỷ đồng và bằng 16,6% dự toán. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 7/3, Bộ Tài chính thông tin thực hiện thu ngân sách Nhà nước trong tháng 2 ước đạt 132.700 tỷ đồng, lũy kế thu hai tháng đầu năm ước đạt 399.400 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán và tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, ngân sách Trung ương ước đạt 25,2% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 21,7% dự toán,

Về cơ cấu, thu nội địa trong tháng đạt 113.500 tỷ đồng và hai tháng ước tính 355.800 tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, luỹ kế hai tháng là 9.700 tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, giảm 2,6% so cùng kỳ.

Mặt khác, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu của tháng ước đạt 14.300 tỷ đồng và lũy kế thu hai tháng đạt 33.800 tỷ đồng (trong đó thu thuế là 56.600 nghìn tỷ đồng và hoàn thuế giá trị gia tăng là 22.800 nghìn tỷ đồng) và bằng 16,6% dự toán.

Cũng theo báo cáo, lũy kế chi hai tháng ước đạt 270.700 tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán Quốc hội quyết định. Hiện tỷ lệ giải ngân đạt 9,13% kế hoạch vốn đầu tư phát triển Thủ tướng Chính phủ giao. Ngoài ra, chi trả nợ lãi ước đạt 23% dự toán và chi thường xuyên ước đạt 13,9% dự toán.

Thông tin từ Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn đồng thời đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội.

Riêng về triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao 657.300 tỷ đồng. Tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương cho biết đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 32.400 tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn là 664.500 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96%). Tính đến ngày 24/2, cả nước còn 25.300 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết của 20 bộ, cơ quan trung ương và 38 địa phương, chiếm 3,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục