Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 quy định thế nào?

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thực thi 10 chính sách trong đó có 5 thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Trình tự thủ tục được đơn giản hóa, giảm thời giải quyết.
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vừa được Chính phủ ban hành ngày 7/7 đã hướng dẫn điều kiện, thủ tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết doanh nghiệp đều đang rất quan tâm đến việc triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang phải tạm dừng sản xuất để phòng, chống dịch COVID-19. Ngay khi Nghị quyết số 68/NQ-CP được ban hành vào ngày 1/7, các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhanh chóng dịch ra tiếng Hàn, tiếng Nhật để triển khai trong doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các điều kiện, thủ tục tiếp cận các chính sách đã được mở thông thoáng hết sức có thể nên gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vay vốn trả lương trị giá 7.500 tỷ đồng có thể sẽ được giải ngân nhanh.

Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cho biết thêm ngay trong ngày 8/7 đơn vị này sẽ ban hành thủ tục hướng dẫn và tiến hành tập huấn hướng dẫn quy trình cho vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, sẵn sàng phục vụ cho khách hàng đủ điều kiện của Chính phủ.

Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg hướng dẫn thực thi 10 chính sách trong đó có 5 thủ tục hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tọa, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề đề suy trì việc làm; hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ hộ kinh doanh.

Trong 12 tháng kể từ ngày 1/7/2021, doanh nghiệp được áp dụng mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bằng 0%. Hiện nay, người sử dụng lao động đang đóng từ 0,3-0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động vẫn được tính hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống COVID-19.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4/2021.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP thì thì tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng.

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 quy định thế nào? ảnh 1Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong 5 ngày. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất là từ 7/7/2021 đến 30/6/2022. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hết thời gian tạm dừng đóng, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng. Nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì sẽ bị tính lãi chậm đóng bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề.

[Có thể tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ từ ngày 8/7]

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động và người lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Hỗ trợ đào tào nghề duy trì việc làm

Người sử dụng lao động có thể nhận được hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng/lao động để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nếu doanh nghiệp phải thay đổi cơ cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động hoặc thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

Điều kiện để nhận được hỗ trợ là doanh nghiệp phải đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng tính theo thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 6 tháng.

Thời gian giải quyết các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp tối đa là 12 ngày gồm: Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trong 2 ngày làm việc; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định việc hỗ trợ trong 7 ngày làm việc và trong 3 ngày kể từ khi có quyết định hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt. Trong 45 ngày kể từ ngày kết thúc việc đào tạo, người sử dụng lao động phải hoàn thành việc thanh quyết toán kinh phí với cơ sở thực hiện việc đào tạo theo thực tế và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện của người sử dụng lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thu hồi kinh phí đào tạo còn dư (nếu có) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và người sử dụng lao động để thực hiện hoàn trả kinh phí về Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Giải quyết thủ tục cho vay trả lương trong 7 ngày

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có có người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên từ 1/5/2021 đến 31/3/2022. Ngoài ra, chính sách vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh được áp dụng với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 1/5/2021 đến 31/3/2022.

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 quy định thế nào? ảnh 2Các khu công nghiệp kích hoạt phòng, chống COVID-19 ở mức độ cao nhất. (Ảnh: TTXVN)

Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương phải có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm trước khi ngừng việc hoặc đề nghị vay vốn và không có nợ xấu.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Hồ sơ đề nghị vay vốn gồm: Giấy đề nghị vay vốn; danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; giấy chứng nhận kinh doanh. Đối với vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất phải có thêm bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 từ 1/5/2021 đến 31/3/2022; phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh; bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Người sử dụng lao động tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách.

Trong 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động.

Như vậy, tối đa trong 7 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, việc giải ngân hỗ trợ sẽ được thực hiện. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn.

Hỗ trợ 3 triệu đồng cho hộ kinh doanh

Quy định cũng nêu rõ hộ kinh doanh ó đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Trong 9 ngày nhận được đơn hỗ trợ , cơ quan chức năng phải giải quyết hỗ trợ cho hộ kinh doanh.

Trịnh tự thủ tục gồm: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, niêm yết công khai, tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế trong 3 ngày; sau đó Chi cục Thuế thẩm định trong 2 ngày; Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 2 ngày; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ trong 2 ngày./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục