Thu tuong Chinh phu phe chuan nhan su TP.HCM, Thanh Hoa, Dien Bien hinh anh 1Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Điện Biên.

Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại các Quyết định số 2088/QĐ-TTg, số 2090/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông: Ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; ông Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại các Quyết định số 2085/QĐ-TTg, số 2086/QĐ-TTg, số 2087/QĐ-TT, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Xứng để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Quyền và ông Phạm Đăng Quyền để nghỉ hưu theo chế độ.

[Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh]

Tại Quyết định số 2077/QĐ-TTg, 2079/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố và bà Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Thu tuong Chinh phu phe chuan nhan su TP.HCM, Thanh Hoa, Dien Bien hinh anh 2Bà Phan Thị Thắng (thứ hai từ trái sang) và ông Lê Hòa Bình (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đồng thời, tại các Quyết định số 2075/QĐ-TTg, số 2076/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Liêm (để nhận nhiệm vụ mới) và ông Trần Vĩnh Tuyến.

Đối với tỉnh Điện Biên, tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Điện Biên.

Tại Quyết định số 2078/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Quý để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)