Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc

Sáng 13/8, tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra hoạt động của Nhà máy Đạm Hà Bắc và khảo sát Dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc.
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 1Sáng 13/8, tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra hoạt động của nhà máy đạm Hà Bắc và khảo sát dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực trạng của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 3Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực trạng của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 4Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, thuộc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 5Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực trạng của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 6Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra hoạt động của Nhà máy Đạm Hà Bắc và khảo sát dự án cải tạo, mở rộng nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc, thuộc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 7Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực trạng của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 8Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân, người lao động Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 9Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi công nhân, người lao động Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 10Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra quy trình sản xuất của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng khảo sát dự án cải tạo, mở rộng Nhà máy sản xuất đạm Hà Bắc ảnh 11Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dây chuyền sản xuất đạm của Nhà máy Đạm Hà Bắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục