Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam.

ttxvn-0601-pham-minh-chinh-lao-hoi-dam-9067.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-lao-hoi-dam-1-3759.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-lao-hoi-dam-3-575.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-lao-hoi-dam-4-7592.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-lao-hoi-dam-2-7180.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-1-7370.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-2-6088.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-3-7477.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-4-5766.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-6-7280.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-pham-minh-chinh-hoi-dam-tiep-5-2851.jpg
Quanq cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-1-6271.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Kế hoạch Hợp tác năm 2024 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. (Ảnh: Dương Giang-TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-2-2800.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-3-6150.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về Phát triển và Kết nối Hạ tầng Thương mại Biên giới giữa Chính phủ hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-4-5968.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về Phát triển và Kết nối Hạ tầng Thương mại Biên giới giữa Chính phủ hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-5-590.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào giai đoạn 2024- 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-6-4001.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào giai đoạn 2024- 2025. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-7-1896.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Nghị định thư hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0601-ky-ket-van-kien-8-5056.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến Lễ ký Nghị định thư hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục