Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm."

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (2).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (3).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (5).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội, sáng 23/4/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (8).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Diễn đàn có chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (7).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (4).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 tại Hà Nội sáng 23/4/2024. (Ảnh: Dương Gian/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (6).jpg
Sáng 23/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm." (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (9).jpg
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (10).jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (11).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (12).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đại diện các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (13).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các Bộ, ngành tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (14).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn_20240423_thu tuong pham minh chinh_dien dan tuong lai asean (15).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục