Thừa Thiên-Huế lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ vừa quyết định bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Sở Công Thương và Phó giám đốc Sở Tư pháp qua hình thức thi tuyển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ vừa quyết định bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc Sở Công Thương cho ông Nguyễn Lương Bảy và bổ nhiệm Phó giám đốc Sở Tư pháp cho bà Phan Thùy Dương thông qua hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.

Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế cũng ban hanh kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy vào tháng 11/2018.

Mỗi vị trí thi tuyển có ít nhất 2 ứng viên trở lên, đảm bảo các tiêu chí theo quy định và phải nằm trong diện quy hoạch. Đây là một trong những bước đột phá trong công tác tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương đã được tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện trong thời gian qua.

Dù mới triển khai, nhưng đây là mô hình được các sở, ngành, địa phương đánh giá cao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết việc tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng đã góp phần tạo động lực, khích lệ ý chí phấn đấu, phát triển nghề nghiệp của mỗi công chức; tạo cơ hội cho công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, tham gia vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

[Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ]

Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia dự tuyển cũng tạo điều kiện mở rộng nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ tuyển chọn vào những vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu. Việc tổ chức thi tuyển công khai cũng đảm bảo được sự minh bạch, cạnh tranh công bằng giữa các ứng viên dự thi, hạn chế được các tình trạng tiêu cực.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế (là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành) được Trung ương lựa chọn để thực hiện thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở, cấp phòng.

Thực hiện Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng" theo kết luận 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương.

Các chức danh thực hiện thí điểm ở Thừa Thiên-Huế hiện nay bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng và tương đương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu và tương đương các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Riêng đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế giao cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố Huế tự lựa chọn đơn vị thí điểm.

Theo ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đang còn gặp phải một số tồn tại như, dù đã có thông báo kế hoạch thi tuyển công khai, rộng rãi nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều ứng viên tham gia ứng tuyển, do đó chưa phát huy được ưu điểm của việc tổ chức thi tuyển.

Một số cơ quan, đơn vị chậm xây dựng kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Trong thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các đơn vị khắc phục những hạn chế nói trên, đồng thời triển khai nhân rộng và đẩy mạnh việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý bẳng cách thi tuyển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ khẳng định thí điểm đổi mới cách tuyển chọn nhưng vẫn phải bảo đảm và giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát hiện kịp thời và chọn đúng người có đức, có tài, không để lãng phí cán bộ, "chảy máu" chất xám.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục