(Nguồn: blogspot.com)

Thụy Sĩ ngày 25/4 đã chính thức trở thành thành viên sáng lập thứ 37 của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng sau khi các văn kiện liên quan được phê chuẩn.

Nước này được tham gia đề cử thành viên vào Hội đồng Thống đốc cũng như Hội đồng quản trị của ngân hàng, đồng thời cũng có quyền đóng góp ý tưởng trong quá trình xây dựng thể chế cho AIIB.

Thụy Sĩ cam kết sẽ đầu tư hơn 706 triệu USD (được chia thành năm đợt) vào nguồn vốn điều lệ 100 tỷ USD của ngân hàng này.

Được chính thức thành lập ngày 25/12/2015 và đặt trụ sở tại Bắc Kinh, AIIB là thể chế tài chính đa phương mới, cung cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối khu vực châu Á.

Ngân hàng này hiện có 57 thành viên, với số vốn cơ bản 100 tỷ USD, trong đó Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là những cổ đông lớn nhất. Trung Quốc chiếm hơn 30% cổ phần và nắm giữ hơn 26% quyền biểu quyết.

AIIB bắt đầu đi vào hoạt động ngày 16/1, dự kiến sẽ cung cấp các khoản cho vay đối với các dự án đầu tư đầu tiên vào giữa năm nay./.