Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất

Sáng 7/3, tại Trụ sở TW Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ nhất, dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban.

ttxvn_tieu_ban_to_chuc_phuc_vu_dai_hoi.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_tieu_ban_to_chuc_phuc_vu_dai_hoi 1.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_tieu_ban_to_chuc_phuc_vu_dai_hoi 2.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_tieu_ban_to_chuc_phuc_vu_dai_hoi_xiv_cua_dang 3.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
ttxvn_tieu_ban_to_chuc_phuc_vu_dai_hoi 4.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục