Tinh uy Binh Duong kiem tra thuc hien viec sap xep to chuc bo may hinh anh 1Quang cảnh buổi công bố quyết định kiểm tra. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 8/7, Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố quyết định kiểm tra Ban Thường vụ và cá nhân Bí thư Thị ủy Bến Cát, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên; Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quyết định kiểm tra Ban Thường vụ và Bí thư Thị ủy Bến Cát, Bí thư Huyện ủy Bắc Tân Uyên; Đảng ủy và cá nhân Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 - NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn Kiểm tra do ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn; bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm Phó Trưởng đoàn.

[Thông tin mới liên quan đến vụ nguyên Bí thư thị ủy Bến Cát bị khởi tố]

Mục đích, yêu cầu là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tổ chức của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế. Qua đó, nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý trường hợp tổ chức, cá nhân liên quan chưa chấp hành nghiêm hoặc lợi dụng chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế có những hành vi, việc làm không đúng quan điểm, chủ trương, quy định (nếu có) và khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm, yếu kém.

Bên cạnh đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét những bất cập, ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế đạt kết quả yêu cầu đề ra. Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 6-15/8.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, các đơn vị, địa phương cần nắm rõ chủ trương, Nghị quyết liên quan, đồng thời chuẩn bị tốt nội dung phục vụ công tác kiểm tra.

Người đứng đầu cấp ủy các đơn vị, địa phương phải chủ trì xuyên suốt nội dung theo kế hoạch kiểm tra. Các thành viên trong đoàn cần nghiên cứu, nắm chắc nội dung cốt lõi của nội dung kiểm tra để triển khai đạt kết quả theo yêu cầu./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)