Tổng Bí thư dự Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 11/8, Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với các địa phương, tổ chức theo hình thức trực tuyến triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
(TTXVN/Vietnam+)