Tong bi thu Nguyen Phu Trong tham va lam viec tai tinh Ha Tinh hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Dự án sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát dọc bờ biển Hà Tĩnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường quan hệ đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, thị sát tình hình sản xuất, tiến độ thi công một số công trình, dự án trọng điểm: Dự án Khu liên hợp gang thépcảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Dự án sản xuất rau, củ, quả và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà.

Chiều 22/4, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trở lại thăm vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân tiêu biểu.

Thời gian qua, nhất là trong nhiệm kỳ vừa rồi, Hà Tĩnh đã phát triển đúng hướng, phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương, tạo ra bộ mặt mới, cục diện mới, đời sống mới.

Hà Tĩnh đã có những bước đi mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp nặng trên vùng đất khô cằn, rất khó làm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng cơ sở cả ở nông thôn và thành thị; chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp trình độ cao, đồng thời phát triển kinh tế hợp tác, liên kết, mời doanh nghiệp vào đầu tư, tạo công ăn việc làm cho nông dân.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, sắp xếp bộ máy, biên chế theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Theo báo cáo của tỉnh, những năm qua, kinh tế Hà Tĩnh phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt trên 18% /năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp-xây dựng 38%, thương mại-dịch vụ 44%, nông-lâm-ngư nghiệp 18%. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn 5,8%, thấp hơn các tỉnh trong khu vực.

Giai đoạn 2011-2015, Hà Tĩnh huy động 287.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 đạt 12.092 tỷ đồng; quý 1/2016 đạt trên 1.800 tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh có bước phát triển đột phá, năm 2015 tăng 37%. Đến nay, toàn tỉnh có hai khu kinh tế, 19 khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút 446 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng số vốn đăng ký trên 49.700 tỷ đồng và trên 21 tỷ USD.

Khu kinh tế Vũng Áng từng bước trở thành trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với các sản phẩm chủ lực là thép, nhiệt điện và dịch vụ cảng biển. Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả cao và toàn diện. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 70 triệu đồng/ha/năm.

Đến nay, Hà Tĩnh có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 22,6%); là một trong 13 tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.

Các loại hình doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển nhanh, đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp, gần 1.200 hợp tác xã và 2.200 tổ hợp tác; cơ cấu ngành nghề chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động sản xuất vật chất. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi...

Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được tổ chức kịp thời và có nhiều đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

Đảng bộ Hà Tĩnh đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chỉ đạo các địa phương, đơn vị kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành dân chủ, đảm bảo theo quy định.

Tong bi thu Nguyen Phu Trong tham va lam viec tai tinh Ha Tinh hinh anh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh anh hùng về những thành tựu, kinh nghiệm đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: “Tuyệt đối không được chủ quan thỏa mãn, trước mắt khó khăn còn lớn, đòi hỏi còn nhiều, yêu cầu còn cao. Sắp tới, Hà Tĩnh phải quyết tâm cao hơn nữa, đoàn kết thống nhất, có biện pháp quyết liệt hơn để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, theo hướng công nghiệp hóa.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Hà Tĩnh có truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng rất kiên cường, đây là nguồn lực vô hình, không tính toán được nhưng sẽ cho ta sức mạnh. Người Hà Tĩnh cần cù sáng tạo, cần phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết quyết tâm vươn lên, không cam chịu thua kém các nơi khác...”

Tổng Bí thư đề nghị Hà Tĩnh cần thường xuyên rà soát quy hoạch, chú trọng phát triển đồng đều các vùng, miền, không chỉ tập trung vào Formosa, mà cần chú ý cả miền Tây, chú ý phát triển nông nghiệp, trình độ cao, chất lượng cao, hiệu quả lớn. Hà Tĩnh cần phát triển bền vững, bài bản, chắc chắn, đi bằng cả hai chân: công nghiệp và nông nghiệp, đồng thời khai thác phát huy tiềm năng du lịch.

Tổng Bí thư lưu ý Hà Tĩnh phải thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh Hà Tĩnh phải tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy, con người trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đồng thời, Hà Tĩnh cần làm tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận các kiến nghị của tỉnh, liên quan đến các đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; phát triển Khu di tích Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du xứng tầm Khu di tích quốc gia; về chủ trương xây dựng Đề án sáp nhập một số xã có số dân ít (dưới 3.000 dân), Đề án đổi mới, sắp xếp lại một số tổ chức trong hệ thống chính trị có chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, bộ máy cồng kềnh, đảm bảo tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.../.
Nguyễn Sự (TTXVN/Vietnam+)