Tổng kết 30 năm lực lượng công an thực hiện đường lối về tôn giáo

Lực lượng công an đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo.
Tổng kết 30 năm lực lượng công an thực hiện đường lối về tôn giáo ảnh 1Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 30 năm công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Hội nghị đã làm rõ hơn kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm và góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong 30 năm qua, tình hình tôn giáo ở Việt Nam có rất nhiều thay đổi.

Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có những tiến bộ; hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện. Hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vùng có đạo được củng cố, tăng cường. Hoạt động đối ngoại về tôn giáo từng bước được mở rộng.

[Kiên quyết xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sỹ công an]

Theo Thường trực Ban Bí thư, với vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

Lực lượng công an đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo, cần nâng cao vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Các cấp, ngành, lực lượng công an cần quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.

Tổng kết 30 năm lực lượng công an thực hiện đường lối về tôn giáo ảnh 2Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ Công an các địa phương cần quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Đại tướng Tô Lâm cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương trong suốt 30 năm lực lượng công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục