Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng

Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao gồm xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng; xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 7/12, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 67 điểm cầu trong cả nước.

Dự Hội nghị có các thành viên Tiểu ban, thành viên tổ giúp việc Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; đại diện Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; trưởng các ban tham mưu của Đảng, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã quán triệt, triển khai Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng và Đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang quán triệt Đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025).

Kết luận tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai cho biết, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV được thành lập theo Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 16/10 của Ban Chấp hành Trung ương. Tiểu ban gồm 35 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; 24 Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tiểu ban có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 128-QĐ/TW, gồm xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng (2021-2025); xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa, hướng dẫn địa phương triển khai tổng kết, các báo cáo tổng kết gửi về cơ quan thường trực của Tiểu ban là Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 15/3.

Trong quá trình triển khai tổng kết và thảo luận các báo cáo, cần bảo đảm dân chủ, thống nhất trong tập thể cấp ủy. Việc tổng kết không chỉ bám sát các nội dung trong đề cương mà còn gắn với kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương từ đầu nhiệm kỳ.

Theo chương trình, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến chính thức về 2 đề cương, Hội nghị Trung ương 10 sẽ cho ý kiến về 2 dự thảo báo cáo, Hội nghị Trung ương 11 sẽ thông qua lần cuối các dự thảo báo cáo để trình Đại hội XIV của Đảng.

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng các báo cáo tổng kết phục vụ Đại hội XIV, bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu các cấp, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai tổng kết nhằm xây dựng các báo cáo thực sự chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục