Chủ đề

Động đất, sóng thần ở Indonesia

Động đất mạnh 7,7 độ đã gây ra sóng thần ở tỉnh Sulewasi, miền Trung Indonesia, khiến ít nhất 1200 người chết, tập trung ở thành phố Palu.