Chủ đề

VỤ VIỆT Á

Giám đốc công ty Việt Á Phan Quốc Việt đã cấu kết với nhiều quan chức, trong đó có Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng nhiều Giám đốc CDC các tỉnh về hành vi nâng khống bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.