(Ảnh minh họa. Hoàng Tùng/TTXVN)

Triển khai thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải ngân gói tín dụng 127.333 tỷ đồng trong năm 2015, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch của năm.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp giai đoạn 2012-2015 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 24/7.

Theo ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc giai đoạn từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2015, Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp của thành phố đã tổ chức được 80 đợt ký kết trên địa bàn.

Trong suốt ba năm triển khai, chương trình luôn thực hiện vượt 100% kế hoạch đề ra; đồng thời có khoảng 6.300 khách hàng được vay vốn, với tổng số vốn đạt hơn 145.116 tỷ đồng; trong đó tất cả những doanh nghiệp tham gia chương trình thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế đều được hưởng lãi suất ưu đãi.

Đánh giá về hiệu quả của Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Chương trình đã góp phần duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế Thành phố; tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho doanh nghiệp về vốn, tính dụng và lãi suất; giúp các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh.

Mặt khác, sự chủ động và trách nhiệm của các quận huyện cùng sự tích cực tham của hệ thống ngân hàng thương mại đã góp phần quan trọng cho thành công của chương trình trong ba năm qua.

Trong sáu tháng cuối năm nay, Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp sẽ tập trung theo dõi, kiểm tra thực hiện giải ngân gói tín dụng, đảm bảo các ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng trong năm 2015 triển khai và vượt 100% hạn mức hỗ trợ đã cam kết.

Đặc biệt, chương trình trong giai đoạn 2016-2020 sẽ hướng đến hai hoạt động trọng tâm gồm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua cơ chế chính sách cũng như tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi; đảm bảo phát huy yếu tố thị trường để doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay./.