TP.HCM: Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo tổng công ty, công ty

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Chí Minh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Ngày 30/12, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông cáo về việc kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. 

Theo đó, trên cơ sở kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xem xét trách nhiệm người quản lý doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các tổng công ty, công ty của thành phố có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. 

Cụ thể, tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo tổng công ty đã có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong triển khai thực hiện đầu tư một số dự án cấp nước chưa đảm bảo tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

[Kỷ luật đảng nhiều tổ chức, đảng viên tham ô tiền xóa đói giảm nghèo]

Các dự án sử dụng vốn vay còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc đưa dự án vào khai thác, sử dụng, phát sinh lãi. Công tác quản lý hàng tồn kho chưa được quan tâm, bảo quản đúng công năng. Việc thu hồi công nợ còn chậm. Việc cử nhân sự đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài chưa chặt chẽ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Chí Minh quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (từ tháng 11/2014 đến 31/12/2017).

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên Hội đồng quản trị (đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nhượng bán tài sản cố định trên đất bằng hình thức bán chỉ định, không đấu giá là không đúng quy định; thực hiện không đúng Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Bí thư Đảng ủy Công ty, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố (từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2018). 

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, các cán bộ, đảng viên là lãnh đạo Công ty có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc theo dõi, quản lý công nợ và trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi, trong việc khai thác nước ngầm, nước mặt và trong việc thực hiện gói thầu số 1 "Xây dựng hồ điều tiết và giai đoạn 1 của tuyến kênh chính," Dự án cải tạo kênh Ba Bò theo Kết luận của Thanh tra thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, thành viên Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố HCM.

Tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố (nay là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố), các cán bộ, đảng viên nguyên là Lãnh đạo Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, tư vấn thiết kế, tổ chức thực hiện thi công tại một số dự án theo Kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hồ Chí Minh cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 đảng viên: Nguyễn Ngọc Công, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015- 2020), nguyên Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố; Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố; Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục