Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 9/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 6 thành viên dự thầu, khối lượng hợp lệ đạt 498 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 7,7%-8,5%/năm. Kết quả, lô trái phiếu chỉ huy động được 76 tỷ đồng trái với lãi suất trúng thầu 7,71%/năm, bằng suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19/10/2016).

Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 3 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 511 tỷ đồng. vùng lãi suất đặt thầu nằm khoảng 7,95%-9,2%/năm. Theo đó, lô trái phiếu huy động được 510 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 7,98%/năm và bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/10/2016).

Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm 2016, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 272.618 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu./.