Trên 90% tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu sẽ giảm trong năm 2016

Hầu hết các tổ chức tín dụng đều kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục phục hồi bền vững trong quý 2 và cả năm 2016,
Trên 90% tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu sẽ giảm trong năm 2016 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 80-90% tổ chức tín dụng đánh giá tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có xu hướng giảm trong quý 1, quý 2 so với quý liền trước. Trong đó 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức dưới 3%, chỉ có một vài tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của đơn vị mình còn ở mức trên 3%.

Đó là thông tin vừa được Vụ Dự báo, thống kê của Ngân hàng Nhà nước công bố trong báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam quý 2/2016.

Kỳ vọng phục hồi bền vững

Kết quả điều tra cho thấy, theo nhận định của các tổ chức tín dụng, môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục cải thiện trong quý 1 và dự kiến phục hồi bền vững trong quý 2 và cả năm 2016, thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng và rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục xu hướng giảm.

Các tổ chức tín dụng cũng điều chỉnh kỳ vọng đối với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, huy động vốn và tín dụng về mức hợp lý hơn nhưng vẫn cao hơn các mức kỳ vọng và tăng trưởng thực tế của năm 2015.

Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng, trong quý 1 các yếu tố nội tại và môi trường kinh doanh bên ngoài đều được cải thiện nhưng chưa rõ nét so với quý trước, trong các nhân tố khách quan thì “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” và “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước” được đánh giá là 2 nhân tố cải thiện mạnh mẽ nhất trong khi các yếu tố khác vẫn chậm cải thiện.

Dự báo cho cả năm 2016, các tổ chức tín dụng kỳ vọng hầu hết các nhân tố khách quan sẽ có sự cải thiện rõ nét so với năm 2015. Bên cạnh các nhân tố thuộc về quản lý, điều hành của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng kỳ vọng “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” cũng sẽ được cải thiện đáng kể.

Qua đó, 68,3% các tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh của đơn vị mình trong quý 1 tiếp tục cải thiện hơn so với quý trước. Hầu hết các tổ chức tín dụng đều kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ tiếp tục phục hồi bền vững trong quý 2. Có tới 92% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2016 sẽ tốt hơn so với năm 2015, trong đó có 37,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được “cải thiện nhiều.”

Thanh khoản tốt ở cả VND và ngoại tệ

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, thanh khoản hệ thống ngân hàng thời điểm hiện tại ở tình trạng “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, cải thiện hơn so với quý trước và được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong những quý tới và cả năm.

Kết quả điều tra cho thấy, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng của tổ chức tín dụng trong năm 2016 được nhận định có xu hướng giảm rõ rệt so với năm 2015, trong đó giảm mạnh nhất ở nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và các tổ chức tín dụng khác.

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng đang ở mức bình thường (82,7%) và thấp (8,6%), chỉ có 8,6% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro vẫn ở mức cao (tương đương với nhận định trong kỳ điều tra trước.

Rủi ro khách hàng giảm là cơ sở để các tổ chức tín dụng nhận định về triển vọng nợ xấu trong thời gian tới. Khoảng 80-90% tổ chức tín dụng đánh giá tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có xu hướng giảm trong quý 1, quý 2 so với quý liền trước. Trong đó 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức dưới 3%, chỉ có một vài tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của đơn vị mình còn ở mức trên 3%.

Trên 90% tổ chức tín dụng đánh giá nợ xấu sẽ giảm trong năm 2016 ảnh 2(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước)

Tăng trưởng tín dụng ở mức cao

Kết thúc quý 1/2016, các tổ chức tín dụng đã có điều chỉnh kỳ vọng về mức tăng trưởng lợi nhuận của mình trong năm 2016.

Các tổ chức tín dụng nhận định kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng có sự cải thiện nhẹ trong quý 1 so với quý trước và kỳ vọng tiếp tục cải thiện tốt hơn trong quý 2 này. Bình quân kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn hệ thống trong năm 2016 đã được các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm từ mức 14,39% xác lập tại cuộc điều tra tháng 12/2015 về mức 12,67% tại cuộc điều tra lần này.

Tăng trưởng thu nhập ròng từ lãi, phí và dịch vụ tiếp tục là động lực dẫn dắt sự cải thiện lợi nhuận của các tổ chức tín dụng, thu nhập từ hoạt động tự doanh được kỳ vọng có sự cải thiện vượt bậc trong năm 2016.

Cũng tại cuộc điều tra kỳ này, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm nhẹ kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn và dư nợ tín dụng trong năm 2016 về mức hợp lý hơn nhưng mức điều chỉnh không đáng kể và vẫn cao hơn các mức kỳ vọng và tăng trưởng thực tế của năm 2015.

Cụ thể, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng bình quân 17,54% trong năm 2016 (kỳ trước kỳ vọng tăng 17,46%); trong đó tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND luôn được kỳ vọng cao hơn so với tăng trưởng huy động vốn ngoại tệ. Dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng 20,09% trong năm 2016, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng thực tế trong 5 năm gần đây (kỳ trước kỳ vọng tăng 21,4%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục