Trien khai quyet dinh kiem tra doi voi Ban Thuong vu Tinh uy Lang Son hinh anh 1Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Thực hiện Quyết định số 721 ngày 29/3/2018 của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018, ngày 7/6, Đoàn kiểm tra, do ông Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2018.

Các nội dung theo Chương trình kiểm tra bao gồm: Báo cáo kết quả việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở."

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung đã được gợi ý và gửi đoàn kiểm tra trước ngày 30/6/2018.

Sau thời gian trên, Đoàn kiểm tra sẽ thu thập và nghiên cứu các văn bản, tài liệu, chứng cứ, báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn; tiến hành thẩm tra, xác minh; khảo sát, nắm tình hình hoặc kiểm tra thực tế.

[Triển khai việc kiểm tra Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông]

Dự kiến, Đoàn sẽ kiểm tra các đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình; Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định và Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng.

Đồng thời, đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu cần thiết./.

Quang Duy (TTXVN/Vietnam+)