Kỷ niệm 122 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2012) và 57 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2012), ngày 10/5 tại Trung tâm triển lãm và mỹ thuật thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn kiệt xuất của Việt Nam."

Triển lãm trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật thể hiện sinh động và sâu sắc hai nội dung lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn kiệt xuất của Việt Nam.

Các tài liệu, hiện vật phản ánh cuộc đời hoạt động không mệt mỏi của Bác đối với Cách mạng Việt Nam, cũng như nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; tình cảm của nhân dân thế giới dành cho Bác.

Trong số các hiện vật trưng bày có nhiều hiện vật quý hiếm, mang đậm giấu ấn từng giai đoạn trong sự cách mạng và sáng tác nghệ thuật của Bác.

Triển lãm cũng khẳng định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi lý tưởng cách mạng và con đường phát triển dân tộc Việt Nam, mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn./.